Chỉ vài tuần sau khi sản phẩm chiến lược Windows 8 được ra mắt, Steven Sinofsky đã quyết định rời Microsoft.

Microsoft không đưa ra lý do nào cho sự ra đi của Sinofsky. Julie Larson-Green sẽ thay thế Sinofsky để điều hành cả bộ phận phần cứng lẫn phần mềm của Microsoft.

CEO Microsoft Steve Ballmer cho biết: "Các Sản phẩm và dịch vụ chúng tôi giới thiệu trong vài tháng vừa qua đánh dấu một kỷ nguyên mới của Microsoft. Để tiếp tục thành công này, chúng tôi bắt buộc phải kết hợp tất cả những đội ngũ bên trong Microsoft, tạo ra các chu kỳ phát triển nhanh và hợp nhất cho các sản phẩm".