Quảng cáo ở đây

Gợi ý làm bài thi Lịch sử

Đăng lúc: Chủ nhật - 15/07/2012 10:15 - Người đăng bài viết: admin
Gợi ý làm bài thi Lịch sử

Gợi ý làm bài thi Lịch sử

Đề thi môn Lịch sử cao đẳng nằm hoàn toàn trong sách giáo khoa và rải đều ở các thời kỳ giúp thí sinh dễ dàng có điểm. VnExpress giới thiệu hướng dẫn làm bài của giáo viên Trung tâm Học mãi.
Câu 1. (3,0 điểm)
a. Sự ra đời
- Tháng 11/1924: Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) liên lạc với những nhà yêu nước Việt Nam ở Quảng Châu mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ và bồi dưỡng cho họ về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, cách mạng tháng Mười.
- Tháng 6/1925: Cùng Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, lựa chọn một số thành viên trẻ tuổi trong Tâm tâm xã và một số thanh niên hăng hái từ trong nước mới sang để thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên trong đó hạt nhân là Cộng sản đoàn.
b. Hoạt động
- Mở lớp huấn luyện bồi dưỡng đào tạo hội viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, con đường cách mạng vô sản phương pháp cách mạng, tổ chức quần chúng đấu tranh.
- Một số cán bộ được gửi đi học tiếp tại trường Đại học Phương Đông (Liên Xô), trường quân sự Hoàng Phố ở Trung Quốc và đại đa số được cử về nước.
- Xuất bản báo “Thanh niên” những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại lớp huấn luyện được tập hợp trong cuốn “Đường kách mệnh” được bí mật gửi về nước để truyền bá trong nước.
- Năm 1928: chủ trương thực hiện “Phong trào vô sản hóa”, đưa cán bộ của Hội vào các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, sống và làm việc cùng công nhân, tự rèn luyện mình, tuyên truyền và vận động chủ nghĩa Mác Lê-nin. Những hội viên được lột xác thành những người cộng sản, thúc đẩy phong trào đấu tranh trong nước phát triển.
* Vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên với sự thành lập Đảng
- Đào tạo đội ngũ cán bộ cách mạng đông đảo từ chủ nghĩa yêu nước sang chủ nghĩa cộng sản.
- Góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin về nước, thúc đẩy phong trào công nhân, phong trào yêu nước phát triển, góp phần đánh bại quan điểm “phi vô sản”.
- Là mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển của cách mạng Việt Nam, lần đầu tiên ở Việt Nam xuất hiện một tổ chức chính trị theo khuynh hướng vô sản.
- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là một sáng tạo độc đáo của Nguyễn Ái Quốc trong việc tuyên truyền, tổ chức cách mạng ở Việt Nam. Đây là một bước quá độ nhằm chuẩn bị cho sự ra đời 1 chính đảng Cộng sản sau này.
Câu 2 (2 điểm)
  1. Hoàn cảnh khách quan thuận lợi của Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945
- Ở châu Âu: Tháng 5 năm 1945: Phát xít Đức đầu hàng đồng minh không điều kiện, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc ở châu Âu.
- Ở châu Á - Thái Bình Dương: Ngày 15/8/1945, phát xít Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
Quân Nhật ở Đông Dương trở nên rệu rã, chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim hoang mang. Điều kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa đã đến.
  1. Chủ trương và biện pháp của Đảng cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh để khởi nghĩa giành chính quyền là:
- Ngày 13/8/1945: ngay khi nghe tin Nhật sắp đầu hàng, TƯ Đảng và tổng bộ Việt Minh đã thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc và ra “Quân lệnh số 1” chính thức phát động lệnh Tổng khởi nghĩa trên cả nước.
- Từ ngày 14 đến 15/8/1945: Hội nghị Toàn quốc của Đảng đã diễn ra ở Tân Trào, thông qua kế hoạch lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa và quyết định những vấn đề quan trọng về đối nội, đối ngoại sau khi giành chính quyền.
- Từ 16 đến 17/8/1945: Đại hội Quốc dân được triệu tập ở Tân Trào trong đó quyết định: tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.
Đến giữa tháng 8/1945: khí thế cách mạng đã sục sôi trong cả nước. Toàn quốc chuẩn bị bước vào những ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
Câu 3 (2 điểm)
Từ 1965 - 1968, quân và dân miền Nam Việt Nam đã giành được những thắng lợi quân sự từng bước đánh bại chiến lược Chiến tranh cục bộ là:
- Tháng 5/1965, quân dân Quảng Nam - Đà Nẵng đã đánh bại quân Mĩ trong trận núi Thành.
- Ngày 18/8/1965, 9.000 lính thủy đánh bộ Mĩ với nhiều xe tăng, xe bọc thép, máy bay đã mở cuộc càn quét vào thôn Vạn Tường - Quảng Ngãi nhằm tiêu diệt một đơn vị chủ lực của ta nhằm tìm kiếm một thắng lợi quân sự để gây thanh thế cho lính Mĩ đồng thời lấn chiếm vùng giải phóng.
Kết quả là sau một ngày chiến đấu, một trung đoàn chủ lực của ta cùng quân dân du kích và nhân dân địa phương, đẩy lùi được cuộc hành quân càn quét của địch đánh bại cả hải lục không quân Mĩ, tiêu diệt hơn 900 tên địch, bắn cháy hàng chục xe tăng và xe bọc thép, hạ nhiều máy bay. Vạn Tường được coi là “Ấp Bắc” với Mĩ và mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng Ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam.
- Mùa khô thứ nhất: 1965 -1966: ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 104.000 tên địch, trong đó có 42.000 quân Mĩ, 3.500 quân đồng minh và bắn rơi 1.430 máy bay.
- Mùa khô thứ hai (1966 - 1967): quân và dân miền Nam đã loại được 151.000 tên địch, trong đó có 68.000 quân Mĩ, 5.500 quân đồng minh và bắn rơi 1.231 máy bay.
- Mùa xuân 1968: ta mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968 qua 3 đợt từ 31/1/1968 đến 9/1968 trên khắp miền Nam, tấn công các vị trí đầu não của quân Ngụy ở Sài Gòn. Cuộc tấn công đã làm cho Mĩ bất ngờ và choáng váng. Mặc dù còn hạn chế nhất định nhưng cuộc Tổng tiến công tết Mậu Thân đã buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược - tức thừa nhận thất bại của Chiến tranh cục bộ và chịu ngồi với ta ở bàn đàm phán Paris.
Câu 4a. (Chương trình Cơ bản) (3 điểm)
  1. Hoàn cảnh ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
Nửa sau thập niên 60 của thế kỉ XX, tình hình Đông Nam Á và thế giới có nhiều biến chuyển tác động mạnh mẽ tới các nước trong khu vực.
Sau hơn 20 năm đấu tranh và bảo về độc lập cũng như xây dựng kinh tế, nhiều nước trong khu vực bước vào thời kì ổn định, dốc sức phát triển kinh tế. Vì vậy:
+ Các nước trong khu vực thấy cần có sự hợp tác để xây dựng đất nước, cùng hợp tác phát triển kinh tế,...
+ Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực, nhất là khi thấy cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Đông Dương
+ Xu thế xuất hiện các tổ chức khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều, nhất là thành tựu của Khối thị trường chung Châu Âu (EEC) đã cổ vũ rất lớn đối với các nước Đông Nam Á.
Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: Indonexia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Philippin.
  1. Nói từ sau Hội nghị cấp cao lần thứ nhất ở Bali (2/1976) ASEAN có bước phát triển mới vì:
+ Các nước tham dự đã kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (Hiệp ước Bali) và xác định những nguyên tác cơ bản trong quan hệ các nước: tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; không dùng vũ lực để đe dọa; giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hòa bình; hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Đây là một bước tiến trong quan hệ các nước.
+ Quan hệ giữa các nước Đông Dương và ASEAN bắt đầu có cải thiện và bước đầu thiết lập quan hệ ngoại giao bằng các cuộc viếng thăm của các nhà lãnh đạo cấp cao.
+ Kinh tế ASEAN cũng bắt đầu có sự tăng trưởng, lần lượt các nước còn lại trong khu vực Đông Nam Á gia nhập tổ chức này đưa ASEAN ngày càng lớn mạnh.
Câu 4b. (Chương trình Nâng cao) (3 điểm)
1. Sau Chiến tranh thế giới hai, Mĩ và Liên Xô chuyển sang thế đối đầu và đi tới tình trạng Chiến tranh lạnh là vì:
- Sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa hai cường quốc. Liên Xô chủ trương duy trì hòa bình, an ninh thế giới, Mĩ ra sức chống phá Liên Xô và các nước XHCN, phong trào cách mạng thế giới mưu đồ bá chủ. Mĩ cũng lo ngại ảnh hưởng của Liên Xô và Cách mạng dân chủ nhân dân ở Đông Âu cùng với cách mạng Trung Quốc làm cho CNXH trở thành hệ thống thế giới.
- Sau chiến tranh, Mĩ vươn lên thành nước tư bản giàu mạnh nhất, nắm độc quyền về vũ khí nguyên tử và tự cho mình có quyền lãnh đạo thế giới. Điều đó được thể hiện rõ nét trong lời tuyên bố của Tổng thống Truman trước Quốc hội Mĩ năm 1947.
- Tháng 6/1947, Mĩ đề ra kế hoạch Macsan để viện trợ các nước Tây Âu và tập hợp họ vào liên minh quân sự chống Liên Xô và Đông Âu. Điều đó gây ra sự chia rẽ đối lập về kinh tế và chính trị giữa các nước tư bản Tây Âu và Đông Âu Xã hội chủ nghĩa.
- Ngày 4/4/1949: Mĩ thành lập khối quân sự - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - một liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây nhằm chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.
- 1/1949: Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế thực hiện sự hợp tác giúp đỡ nhau giữa các nước XHCN.
- Tháng 5/1945: Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Tổ chức Hiệp ước Vacsava - một liên minh chính trị - quân sự mang tính phòng chủ của các nước XHCN châu Âu.
2. Sự kiện được xem là khởi đầu gây nên cuộc Chiến tranh lanh là: Việc Tổng thống Mĩ Truman tuyên bố Học thuyết Truman trươc Quốc hội Mĩ ngày 12/3/1947, trong đó khẳng định sự tồn tại của Liên Xô là một nguy cơ lớn với Mĩ và đề nghị viện trợ khần cấp cho Hi Lạp và Thổ Nhĩ Kì.
Tác giả bài viết: Giáo viên tổ Lịch sử
Nguồn tin: Hocmai.vn
Nếu thấy bài viết hay, hãy nhấn Like (Thích) để khích lệ người viết bài!
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Quảng cáo

Thiết kế website bán hàng

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 40
  • Hôm nay: 8650
  • Tháng hiện tại: 147844
  • Tổng lượt truy cập: 16015098

Quảng cáo

Liên hệ quảng cáo: 0934 816 678

Tìm chúng tôi trên các mạng xã hội

Tìm chúng tôi trên facebook Thêm chúng tôi vào Google +1 của bạn Theo dõi chúng tôi trên Twitter

Quảng cáo

Đặt quảng cáo ở đây


Endy Hoàng